Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

Thông báo lịch phổ biến quy định xét chuyên ngành, đăng ký học chương trình thứ 2 và giới thiệu các chuyên ngành đối với sinh viên Khóa 48 – Đại học chính quy

📣 Thông báo lịch phổ biến quy định xét chuyên ngành, đăng ký học chương trình thứ 2 và giới thiệu các chuyên ngành đối với sinh viên Khóa 48 – Đại học chính quy
1. Phòng Đào tạo phổ biến quy định xét chuyên ngành và quy định đăng ký học chương trình thứ 2
1.1. Thời gian – Hình thức
1.1.1. Thời gian: Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023, gồm 03 ca tương ứng với từng nhóm lớp sinh viên theo Ngành.
– Ca 1: Từ 08g00 đến 09g00
– Ca 2: Từ 10g00 đến 11g00
– Ca 3: Từ 14g00 đến 15g00
…… Xem thêm chi tiết tại website Phòng Đào tạo
2. Khoa đào tạo giới thiệu và giải đáp về các chuyên ngành
Khoa Tài chính công sẽ giới thiệu và giải đáp về các chuyên ngành vào 👉17h30, ngày 18/4/2023 👈, 👉 Kết hợp Trực tiếp tại Hội trường A116 và Trực tuyến tại links 👈
📣 Chuyên ngành giới thiệu:
Tài chính công, Quản lý Thuế, Thuế trong kinh doanh, Quản trị hải quan – Ngoại thương
📚 Đối tượng SV tham gia Ngành Tài chính – Ngân hàng (FB001-FB012)
Hẹn gặp các bạn vào 👉17h30, ngày 18/4/2023 👈 👉 Kết hợp Trực tiếp tại Hội trường A116 và Trực tuyến tại links 👈