Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Khoa Tài Chính Công trực thuộc Trường Đại Học Kinh tế Tp.HCM được thành lập năm 1976. Đây là đơn vị duy nhất chuyên đào tạo về tài chính công và quản trị công ở phía Nam, Việt Nam. Bên cạnh đào tạo bậc đại học và sau đại học về tài chính công và quản trị công, khoa Tài chính công còn được phép cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn để nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng nghề nghiệp cho các cá nhân và tổ chức hoạt động trong cả khu vực công và khu vực tư. Đội ngũ giảng viên của khoa gồm có 20 giảng viên. Trong đó có 2 giáo sư, 5 phó giáo sư, 8 tiến sỹ và 5 thạc sỹ tốt nghiệp từ các trường đại học Việt Nam và nước ngoài. Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy và có những người từng là chuyên gia tư vấn cho các dự án của UNDP trong lĩnh vực cải cách tài chính và hành chính công.    

  • Trong quá trình hoạt động, khoa Tài chính công không ngừng đổi mới chương trình đào tạo cho cả bậc đại học và sau đại học. Những khóa học mới thường xuyên được phát triển trên cơ sở cập nhật những kết quả nghiên cứu và những tình huống thực tiễn mới nhất vào trong chương trình đào tạo. Những đổi mới gần đây bao gồm cả những khóa học về quản trị công và phát triển bền vững, tài chính chính quyền địa phương, quản lý ngân sách đô thị, quản lý thực hiện, quản lý lợi ích chi phí công, quản lý dựa trên đầu ra và khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF).