Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

GIỚI THIỆU KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

Thông tin tổng quát Khoa đào tạo 

Khoa Tài Chính Công trực thuộc Đại Học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1976. Đây là đơn vị duy nhất chuyên đào tạo về tài chính công và quản trị công ở phía Nam, Việt Nam. Bên cạnh đào tạo bậc đại học và sau đại học về tài chính công và quản trị công, khoa Tài chính công còn được phép cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn để nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng nghề nghiệp cho các cá nhân và tổ chức hoạt động trong cả khu vực công và khu vực tư. Đội ngũ giảng viên của khoa gồm có 20 giảng viên. Trong đó có 2 giáo sư, 5 phó giáo sư, 8 tiến sỹ và 1 thạc sỹ tốt nghiệp từ các trường đại học Việt Nam và nước ngoài. Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy và có những người từng là chuyên gia tư vấn cho các dự án của UNDP trong lĩnh vực cải cách tài chính và hành chính công.    

Trong quá trình hoạt động, khoa Tài chính công không ngừng đổi mới chương trình đào tạo cho cả bậc đại học và sau đại học. Những khóa học mới thường xuyên được phát triển trên cơ sở cập nhật những kết quả nghiên cứu và những tình huống thực tiễn mới nhất vào trong chương trình đào tạo. Những đổi mới gần đây bao gồm cả những khóa học về quản trị công và phát triển bền vững, tài chính chính quyền địa phương, quản lý ngân sách đô thị, quản lý thực hiện, quản lý lợi ích chi phí công, quản lý dựa trên đầu ra và khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF).

Những hoạt động chính của Khoa Tài Chính công

 • Đào tạo bậc đại học và sau đại học về tài chính công và quản trị công;
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học bao gồm cả nghiên cứu khoa học hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng;
 • Cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu xã hội;
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý khu vực công và tài chính công, tư vấn thuế…
 • Phát triển hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 • Phát triển đội ngũ giảng viên có tư cách đạo đức tốt, có chuyên môn cao và phương pháp giảng dạy tiên tiến.

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực:

 • Thường xuyên cập nhật những kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giảng viên;
 • Cải thiện khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh cho giảng viên;
 • Nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên;
 • Hoàn thiện chương trình đào tạo trên cơ sở tham khảo chương trình từ các trường đại học hàng đầu thế giới và cập nhật các tình huống thực tiễn của Việt Nam.

Với những thực tế trên, Khoa Tài chính công thuộc Đại Học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hội đủ những phẩm chất chuyên môn để chia sẻ sự hiểu biết tốt nhất về mối quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực và sự thực hiện của các đơn vị khu vực công một cách hiệu quả; Khoa cũng sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ, dịch vụ tư vấn và các khóa huấn luyện cho các định chế và tổ chức khu vực công đang muốn phát triển và cải thiện nguồn nhân lực của họ. Đặc biệt, khoa sẵn sàng hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học với nguyên tắc cả 2 cùng phát triển.

Thông tin về mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Khoa đào tạo 

Tầm nhìn

 Đến năm 2025, Khoa Tài chính công trở thành:

 • Đơn vị đào tạo có uy tín cao ở khu vực Asean về tài chính công, quản lý thuế, thuế trong kinh doanh, quản trị hải quan – ngoại thương; được các nhà tuyển dụng nhận biết và đánh giá tích cực.
 • Đơn vị nghiên cứu được biết đến bởi các tạp chí quốc tế uy tín (scopus trở lên).
 

Sứ mạng

 • Xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ viên chức có trình độ chuyên môn cao, có khả năng nghiên cứu tốt.
 • Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo bắt kịp tiêu chuẩn của các trường đại học hàng đầu thế giới và đáp ứng tốt nhất nhu cầu xã hội.
 • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính công và quản trị công, đủ năng lực tham gia quá trình hội nhập chuyển giao toàn cầu.