Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HẢI QUAN – NGOẠI THƯƠNG

Chương trình cử nhân chuyên ngành Quản trị Hải quan – Ngoại thương được xây dựng với định hướng quốc tế hoá cơ hội nghề nghiệp nhằm đào tạo sinh viên nắm vững kiến thức nền tảng chung của khối ngành tài chính – ngân hàng và nắm vững một cách có hệ thống kiến thức hiện đại liên ngành quản trị hải quan – ngoại thương để có thể: tác nghiệp tốt các nghiệp vụ hải quan xuất – nhập khẩu, ngân hàng thanh toán quốc tế, và quản trị được hoạt động kinh doanh và logistics liên quốc gia.