Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG

Với định hướng đa dạng hoá cơ hội nghề nghiệp của sinh viên, chương trình Cử nhân chuyên ngành Tài chính công của UEH cung cấp cho người học nền tảng kiến thức vững chắc của khối ngành Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng, nắm vững kiến thức chuyên sâu chuyên ngành Tài chính công một cách hệ thống và hiện đại, khả năng nghiên cứu khoa học và trải nghiệm thực tiễn để có thể quản trị tài chính khu vực công cũng như có thể thực hiện được các nghiệp vụ quản lý tài chính và kế toán thuế cho doanh nghiệp.