Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

CHUYÊN NGÀNH THUẾ TRONG KINH DOANH

Lần đầu tiên tại Việt Nam, UEH đã tiên phong thiết kế và cung cấp cho xã hội chương trình đào tạo cử nhân Thuế trong kinh doanh, chú trọng đến việc cung cấp kiến thức thuế và môi trường kinh doanh quốc tế theo định hướng hoạch định thuế để xây dựng các chiến lược tài chính, kế toán và đầu tư kinh doanh phù hợp nhất nhằm đạt được số thuế tối ưu nhất và đảm bảo giá trị tối đa của các thực thể kinh.