Thông tin

Thực tập tốt nghiệp 2022

Thực tập tốt nghiệp 2022

Xem chi tiết
Phổ biến Kế hoạch học phần Thực tập - Tốt nghiệp ĐHCQ Khoa Tài chính công

Phổ biến Kế hoạch học phần Thực tập - Tốt nghiệp ĐHCQ Khoa Tài chính công

Xem chi tiết
Lễ ký kết Biên bản thống nhất nội dung hợp tác (MOA) giữa Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH – Khoa Tài chính công và Công ty cổ phần MISA năm 2022

Lễ ký kết Biên bản thống nhất nội dung hợp tác (MOA) giữa Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH – Khoa Tài chính công và Công ty cổ phần MISA năm 2022

Xem chi tiết
Tọa đàm với chủ đề “Implementation Strategies for Carbon Pricing in Developing countries”

Tọa đàm với chủ đề “Implementation Strategies for Carbon Pricing in Developing countries”

Xem chi tiết
SEMINAR KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

SEMINAR KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

Xem chi tiết
NGÀY HỘI TỐT NGHIỆP UEH - GRADUATION 2022

NGÀY HỘI TỐT NGHIỆP UEH - GRADUATION 2022

Xem chi tiết
ENGLISH STATION - TRAVERSE DIVERSITY IN THE WORKPLACE

ENGLISH STATION - TRAVERSE DIVERSITY IN THE WORKPLACE

Xem chi tiết
[TAXGROUP – HÀNH TRÌNH TUYỂN CTV ]

[TAXGROUP – HÀNH TRÌNH TUYỂN CTV ]

Xem chi tiết
|TAX GROUP| HÀNH TRANG ĐẾN VỚI  PWC - CƠ HỘI NGÀNH TƯ VẤN THUẾ

|TAX GROUP| HÀNH TRANG ĐẾN VỚI PWC - CƠ HỘI NGÀNH TƯ VẤN THUẾ

Xem chi tiết