Thông tin

Hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học chương trình tiên tiến quốc tế Khoa Tài chính công.

Hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học chương trình tiên tiến quốc tế Khoa Tài chính công.

Xem chi tiết
BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO  PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

Xem chi tiết
Thông báo v/v tham dự ngày hội

Thông báo v/v tham dự ngày hội "Ngôi nhà UEH" khoa TCC

Xem chi tiết
Khoa Tài Chính Công tham gia kỳ thi THPT Quốc gia tại trường THPT TX Bình Long

Khoa Tài Chính Công tham gia kỳ thi THPT Quốc gia tại trường THPT TX Bình Long

Xem chi tiết
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH CÔNG  NHIỆM KỲ 2017 – 2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH CÔNG NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Xem chi tiết
|TAX GROUP| TỌA ĐÀM VỀ NGHỀ TƯ VẤN THUẾ

|TAX GROUP| TỌA ĐÀM VỀ NGHỀ TƯ VẤN THUẾ

Xem chi tiết
|TAX GROUP| CHUNG KẾT CUỘC THI KIẾN THỨC THUẾ VẬN DỤNG TRONG KINH DOANH LẦN THỨ XV NĂM 2017

|TAX GROUP| CHUNG KẾT CUỘC THI KIẾN THỨC THUẾ VẬN DỤNG TRONG KINH DOANH LẦN THỨ XV NĂM 2017

Xem chi tiết
Bản tin Đoàn thanh niên - Hội sinh viên khoa TCC

Bản tin Đoàn thanh niên - Hội sinh viên khoa TCC

Xem chi tiết
Giới thiệu Đoàn thanh niên - Hội sinh viên khoa TCC

Giới thiệu Đoàn thanh niên - Hội sinh viên khoa TCC

Xem chi tiết