Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

Phổ biến Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp cho Khóa 47 – ĐHCQ

Khoa Tài chính công tổ chức buổi phổ biến Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp cho Khóa 47 – ĐHCQ, vì tính chất quan trọng của kỳ thực tập tốt nghiệp và Khoa chỉ tổ chức 1 lần vì vậy các bạn SV lưu ý thời gian tổ chức và tham dự đầy đủ.
Thời gian: Thứ 4, 26.06.2024, từ 9h sáng
Địa điểm: Hội trường B1-302, cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương
 
Các bạn SV, xem trước file hướng dẫn và trích yếu lưu ý theo đường link, các bạn SV cũng lưu đường link vì đây là link chính thức để cập nhật DS thực tập và các biểu mẫu cần thiết cho toàn bộ kỳ thực tập.