Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

Seminar khoa học với chủ đề “Thuế bất động sản – Kinh nghiệm của Mỹ và hàm ý chính sách cho Việt Nam”

Khoa Tài chính công tổ chức buổi hoạt động Seminar khoa học với chủ đề “Thuế bất động sản – Kinh nghiệm của Mỹ và hàm ý chính sách cho Việt Nam”. Với sự trình bày của Diễn giả: GS. Nguyễn Hoàng Phương từ Đại học IOWA, USA

Khoa Tài chính công tổ chức buổi Seminar theo hình thức hybrid – kết hợp online và offline. Buổi báo cáo khoa học nhận được nhiều sự quan tâm chia sẽ của các giảng viên khoa Tài chính công và đa dạng khách mời tham gia.

Trong tọa đàm chính sách gần đây do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tại Đại học Harvard trong chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng tại Hoa Kỳ, Giáo sư David Dapice – chuyên gia kinh tế của Đại học Harvard – khuyến nghị Việt Nam nên cho phép địa phương sử dụng thuế bất động sản cho phát triển kinh tế và đầu tư hạ tầng địa phương tại Việt Nam. Theo Sáng kiến Thuế Addis (Addis Tax Initiative), thuế bất động sản là một nguồn thu địa phương quan trọng để một quốc gia có thể đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.Trong bài trình này, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phương sẽ trình bày vai trò của thuế bất động sản đối với chính quyền địa phương của Mỹ, cách thức tổ chức và vận hành của loại thuế này, và những vấn đề liên quan như hiệu quả và công bằng. Phần trình bày sẽ đề cập một số công cụ ngân sách phái sinh từ loại thuế này để phục vụ phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng (như cấp vốn bằng thặng dư thuế – tax increment financing). Cuối cùng sẽ là phần thảo luận về hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Xem lại buổi HT tại đây

Nội dung

Thông tin về diễn giả: Phuong Nguyen | School of Planning and Public Affairs – The University of Iowa (uiowa.edu)