Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

Seminar khoa học với Chủ đề: Rủi ro Địa Chính trị (Geopolitic Risks)

Khoa Tài chính công tổ chức buổi hoạt động Seminar khoa học với Chủ đề: Rủi ro Địa Chính trị (Geopolitic Risks), Với sự trình bày của Diễn giả: TS. Phạm Thái Bình ngày 26/9/2022 (thứ Hai)Khoa Tài chính công tổ chức buổi Seminar theo hình thức offline. Buổi báo cáo khoa học nhận được nhiều sự quan tâm chia sẽ của các giảng viên khoa Tài chính công và đa dạng khách mời tham gia.

Bài viết này đánh giá tác động của rủi ro địa chính trị (GPR) đối với năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với một nhóm 18 nền kinh tế mới nổi trong giai đoạn 1985-2019. Dựa trên các kiểm định dữ liệu bảng nhân quả Granger, chúng tôi chỉ ra quỹ đạo của các biến này không thể bỏ qua để giải thích lẫn nhau. Để tính đến ảnh hưởng của phương trình chéo, chúng tôi ước tính các mô hình hồi quy (SUR) dường như không liên quan và phát hiện ra tác động tiêu cực đáng kể và mạnh mẽ của GPR đối với TFP và FDI. Các mô phỏng phản thực đưa ra ước lượng định lượng gần đúng về tác động của GPR trong giai đoạn 2015–2019, tác động đáng kể về tăng trưởng TFP nhưng nhỏ về FDI. Đối với các nền kinh tế mới nổi để củng cố tiến bộ kinh tế của họ, sự ổn định địa chính trị là điều cần thiết.

Xem bài tham luận