Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

Hội thảo khoa học chủ đề: Land use change in the Vietnamese Mekong Delta: New evidence from remote sensing

Khoa Tài chính công tổ chức buổi hoạt động Hội thảo khoa học chủ đề: Land use change in the Vietnamese Mekong Delta: New evidence from remote sensing, với sự trình bày của Diễn giả từ TS. Vũ Hoàng Thái Dương và TS. Nguyễn Phúc Cảnh vào tháng 2/2022, Khoa Tài chính công tổ chức buổi HTKH theo hình thức offline và online. Buổi báo cáo khoa học nhận được nhiều sự quan tâm chia sẽ của các giảng viên khoa Tài chính công và đa dạng khách mời tham gia.
Bài báo này trình bày nỗ lực đầu tiên nhằm nắm bắt một cái nhìn toàn diện về không gian về sự thay đổi sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam (VMD) trong một thời gian dài, tức là từ năm 2000 đến năm 2020. Nó nhằm mục đích giám sát một cách tổng thể tình hình biến động sử dụng đất và ngập lụt trong khu vực, giải quyết các nguyên nhân dẫn đến thay đổi sử dụng đất, và đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đối với các khía cạnh thủy lợi và sinh kế của nông dân trong 21 năm qua. Đặc biệt, các sản phẩm MODIS được sử dụng để nghiên cứu động lực sử dụng đất và lũ lụt sau khi chứng minh xác nhận với dữ liệu thống kê và vệ tinh radar, với R2 = 0,96 và R2 ≥ 0,97 tương ứng cho bản đồ sử dụng đất và lũ lụt. Kết quả cho thấy trồng lúa là loại hình sử dụng đất chiếm ưu thế nhất, chiếm từ 40% đến 46% khu vực đồng bằng, trong khi nuôi trồng thủy sản chiếm lần lượt từ 10% đến 22%. Tổng diện tích trồng lúa tăng từ 3764 nghìn ha (thous. ha) năm 2001 lên 4343 thous. ha vào năm 2015 dựa trên sự phát triển thâm canh lúa vụ ba ở vùng trên giảm xuống còn 3963 thous. ha vào năm 2020. Ngược lại, các khu vực nuôi trồng thủy sản được nuôi chủ yếu ở vùng ven biển và tương đối ổn định, tăng nhẹ từ 619 con. ha trong 2001 đến 856 thous. ha vào năm 2020. Việc xây dựng ồ ạt đê bao cho vụ lúa ba vụ ở vùng thượng lưu dường như gây ra tác động đáng kể đến chế độ lũ lụt hàng năm. Các chính sách sử dụng đất đã ảnh hưởng đến những thay đổi trong các mô hình sử dụng đất, tình trạng lũ lụt và sinh kế của nông dân địa phương.