Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

Hội thảo Khoa học chủ đề chủ đề Sự phát triển của các phương tiện thanh toán

Vào Qúy 1/2023 Khoa Tài chính Công đã tổ chức Hội thảo khoa học Bộ môn với chủ đề chủ đề Sự phát triển của các phương tiện thanh toán, trình bày: ThS.  Trương Minh Tuấn.

Tóm tắt bài trình bày của ThS.  Trương Minh Tuấn về THANH TOÁN DI ĐỘNG – THỰC TRẠNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI VÀ SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ, MOBILE MONEY Ở VIỆT NAM
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, thương mại điện tử đang có những bước phát triển vượt bậc. Việc triển khai và vận hành phương thức thanh toán không dùng tiền mặt sẽ góp phần thúc đẩy quá trinh giao dịch tại các quốc gia. Bên cạnh đó, với diễn
biến phức tạp tình hình dịch COVID-19, việc sử dụng các phương thức thanh toán không dung tiền mặt trở thành một nhu cầu cấp thiết. Thanh toán di động mà cụ thể là Ví điện tử và Mobile money là 2 loại hình thanh toán không dùng tiền mặt được chú ý trong giai đoạn hiện nay. Với hơn 40 doanh nghiệp ngoài ngân hàng được ngân hàng nhà nước cấp phép hoạt động trung gian thanh toán, thị trường thanh toán di động ở Việt Nam sẽ có nhiều bước phát triển cũng như cạnh tranh khốc liệt trong thời gian tới. Bài viết đi sâu làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong việc triển khai, vận hành và sử dụng từ đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự phát triển các loại hình thanh toán di động này nhằm phát triển tài chính toàn diện đến những khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa ở nước ta trong tương lai.

Ngoài ra còn có thêm bài viết của PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng về VẤN ĐỀ PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ QUA CÁC THỜI KỲ

Tiền tệ là phương tiện thanh toán thúc đẩy quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa . Từ nền kinh tế tự cung tự cấp , thế giới đã và đang bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển , trong bối cảnh đó , tiền tệ là phương tiện tăng cường các liên
kết tài chính quốc tế . Bài viết là một tổng kết về sự phát triển của các phương tiện thanh toán quốc tế từ hình thức sơ khai đến các phương tiện thanh toán quốc tế mang tính đại diện cho một khu vực ,một liên kết kinh tế và phân tích những hạn chế ,rủi ro khi sự xuất hiện của các loại tiền ảo ra đời trong qúa trình chuyển đổi số hiện nay .

Buổi hội thảo diễn ra tốt đẹp với những câu hỏi-đáp và góp ý từ các thành viên của bộ môn và Khoa.

Xem thêm bài báo cáo tại: https://drive.google.com/drive/folders/1LzMWtrkXcGasC84DrwHpKDMuqsQMdBrh?usp=sharing