Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

Hội thảo khoa học chủ đề: Chính sách thuế thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam

Khoa Tài chính công tổ chức buổi hoạt động Hội thảo khoa học chủ đề: Chính sách thuế thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam. Với sự trình bày của Diễn giả từ GS.TS. Dương Thị Bình Minh và PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh vào 15/11/2022, Khoa Tài chính công tổ chức buổi HTKH theo hình thức offline. Buổi báo cáo khoa học nhận được nhiều sự quan tâm chia sẽ của các giảng viên khoa Tài chính công và đa dạng khách mời tham gia.

Bài viết với mục tiêu phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp về chính sách thuế nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam.
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ tổng cục thống kê Việt Nam, giai đoạn từ 2012, đến năm 2022. Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng là phương pháp định tính với các kỹ thuật thống kê, mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp nhằm đánh giá thực trạng chính sách thuế thu đối với BĐS hiện nay, từ đó đưa ra một số khuyến nghị về chính sách thuế đối với BĐS, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường BĐS Việt Nam.