Thiết kế chưa có tên (2)
Hinh-2

Chuyên đề ngoại khoá (Workshop) cho SV chuyên ngành Quản trị Hải Quan – Ngoại Thương

Khoa Tài chính Công trong tháng 10 vừa qua đã tổ chức Chuyên đề ngoại khoá (Workshop) cho SV chuyên ngành Quản trị Hải Quan – Ngoại Thương với báo cáo viên: ThS. Phạm Quang Hiếu – Công ty Linfox (AUS) và chủ trì từ GĐCT Đào tạo Quản trị Hải Quan – Ngoại Thương TS. Phạm Thái Bình.
Chuyên đề cập nhật đến sinh viên về sự phát triển và những thực tiễn trong lĩnh vực Mua hàng (Procurement) và Quản trị kho (Warehouse Management) trong chuỗi cung ứng. Thông qua đó sinh viên có thể nắm bắt được những chuyển động của ngành Logistics và những cơ hội nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực Quản trị Hải quan-Ngoại thương. Chương trình gồm 2 phần:
– Phần 1 (60 -75p): Giới thiệu về thực tiễn trong Thu mua hay Mua hàng (Procurement) và vai trò của Warehouse Management trong chuỗi cung ứng.
– Phần 2 (30 – 45p): Chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm thực tế và hỏi-đáp.
Buổi chuyên đề đã diễn ra với rất nhiều thông tin hữu ích về lĩnh vực HQ-NT đến với các bạn sinh viên.