CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HẢI QUAN - NGOẠI THƯƠNG 20/04/2022

Chuyên ngành Quản trị Hải quan – Ngoại thương thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng.

Chương trình đào tạo được thiết kế hiện đại và tích hợp liên ngành Tài chính – Ngoại thương – Hải quan.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình hoàn toàn có thể đảm trách các công việc chuyên môn trong lĩnh vực:

  • Logistics and Quản trị chuỗi cung ứng;
  • Kinh doanh và Quản trị hoạt động ngoại thương;
  • Ngân hàng;
  • Tài chính doanh nghiệp.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC K45 EXCELLENT RESEARCH 06 UEH-500 AWARDS IN 2021