CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THUẾ 19/04/2022

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THUẾ

 

Xu hướng hội nhập và nền kinh tế số đang mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực thuế, cả ở khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp. Theo đó, Chuyên ngành quản lý thuế được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu tuyển dụng nhân lực chuyên sâu về thuế đang ngày càng gia tăng.

Những điểm nổi bật của chuyên ngành Quản lý thuế tại UEH:

 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở, phù hợp với thị trường: Chương trình đào tạo hướng đến phương châm đào tạo “một bằng cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp”
  • Chuyên ngành quản lý thuế thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng: Tạo cơ hội việc làm rộng lớn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Qua đó, sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có khả năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng như: Các ngân hàng, công ty tài chính, mảng tài chính trong các công ty nước ngoài và trong nước.
  • Chuyên ngành quản lý thuế đào tạo chuyên sâu về thuế: Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của The University of New South Wales – Top 50 trường Đại học hàng đầu thế giới. Theo đó, chuyên ngành quản lý thuế cung cấp cho người học nhiều hướng phát triển chuyên sâu về thuế:
 • Cán bộ thuế: Đây là hướng phát triển truyền thống của chuyên ngành quản lý thuế. Khoa tài chính công là cơ sở đào tạo hàng đầu phía nam về đào tạo cán bộ thuế. Nhiều thế hệ sinh viên của khoa đã và đang giữ các vị trí quan trọng trong ngành thuế và các ngành liên quan hiện nay.
 • Đại lý thuế: Nền kinh tế dần chuẩn hóa và quy định pháp luật mở ra cơ hội phát triển lớn cho hướng phát triển Đại lý thuế. Quy định pháp luật quy định chỉ có đại lý thuế mới là doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Hiện nay,số lượng đại lý thuế còn rất khiêm tốn so với nhu cầu của thị trường.
 • Chuyên gia tư vấn thuế: Bối cảnh hội nhập và nền kinh tế số đang mở ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho nghề tư vấn thuế. Nhu cầu tuyển dụng tư vấn thuế hiện nay đang rất lớn. Bên cạnh kiểm toán, các công ty kiểm toán và tư vấn thuế hàng đầu thế giới như PwC, Deloitte, KPMG, EY…đều có nhu cầu tuyển dụng nhiều chuyên viên tư vấn thuế.
 • Kế toán, kế toán thuế tại các doanh nghiệp: Chương trình đạo tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về thuế, kế toán, kiểm toán. Vì vậy, sinh viên hoàn toàn có khả năng làm việc tốt về Kế toán thuế tại các doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý thuế có khả năng:
  • Am hiểu kiến thức về Tài chính – Ngân hàng và chuyên sâu về thuế. Qua đó, người học không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ về thuế mà còn giúp doanh nghiệp hoạch định thuế, lên kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhất.
  • Tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế và quy định pháp luật.
  • Thích nghi tốt với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế. Người học sẽ có những cách thức hoạt động phù hợp trong nền kinh tế số đối với khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.
  • Giảm thiểu rủi ro và xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến thuế và kế toán.
 • Điểm đặc biệt chuyên ngành Quản lý thuế tại Khoa Tài chính công - UEH:
  • Khoa kết hợp với các doanh nghiệp tạo ra nhiều cơ hội học bổng dành cho sinh viên chuyên ngành quản lý thuế.
  • Khoa hỗ trợ 100% nơi thực tập cho sinh viên chuyên ngành quản lý thuế.
  • Câu lạc bộ học học thuật chuyên ngànhNhóm Sinh nghiên nghiên cứu thuế Taxgroup tạo môi trường học thuật cho sinh viên chuyên ngành quản lý thuế sinh hoạt, trau dồi kiến thức, tạo sự kết nối giữa sinh viên cùng chuyên ngành nhiều thế hệ để cùng nhau phát triển.
  • Khoa kết hợp với các công ty kiểm toán và tư vấn thuế hàng đầu thế giới như PwC, Deloitte, KPMG, EY..., tổ chức các buổi hội thảo nghề nghiệp, tham quan doanh nghiệp thực tế cho sinh viên chuyên ngành quản lý thuế.
  • Khoa tổ chức các buổi ôn thi công chức thuế, ôn thi các chứng chỉ nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành thuế.
 • Thuận lợi học thêm ngành phụ và ngành song song tại UEH với thời gian được rút ngắn:  Luật kinh doanh; Kế toán-Kiểm toán; Hải quan;…
 • Thuận lợi học lên các bậc học cao hơn thạc sĩ, tiến sĩ.
 • Thuận lợi lấy các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và quốc gia: Chương trình trang bị kiến thức để sinh viên tốt nghiệp có thể thi lấy các chứng chỉ chuyên ngành uy tín quốc tế và trong nước như ACCA; CPA Australia; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Chứng chỉ đại lý thuế)