Virtual Career Fair - KPMG Graduate Recruitment Program 2020 12/03/2020

Virtual Career Fair - KPMG Graduate Recruitment Program 2020

Thông tin về chuỗi “Virtual Career Fair” dành riêng cho các bạn sinh viên năm cuối, ưu tiên SV các chuyên ngành Thuế, chuyên ngành Quản trị - Hải quan của Khoa TCC

Được tổ chức một lần duy nhất và diễn ra vào ngày 17-18-19/3/2020

Mục tiêu: giúp các bạn sinh viên hiểu hơn về những phòng ban ứng tuyển cũng như giải đáp các thắc mắc của các bạn về chương trình tuyển dụng “Graduate Recruitment Program 2020”.