Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế đợt 1 năm 2022 10/02/2022

 
Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Quyết định số 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 với 18 chuyên ngành đào tạo, trong đó bao gồm: TÀI CHÍNH CÔNG
 
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 21/02/2022 đến hết ngày 25/02/2022. Địa chỉ: Phòng A001 Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 
ĐĂNG KÝ NGAY 📥📥📥
 
Chi tiết thông báo: https://sdh.ueh.edu.vn/thong-bao-cao-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-kinh-te-dot-1-nam-2022.html?fbclid=IwAR2NQJgQOJfDCZJOzA0WYzURy4jVc2Yl42Fr0M0KZ0KA5o3M8dYtb4ioEkQ
Mọi thắc mắc liên hệ tại: (028)3829.5437 - (028)3823.5277.
Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh