Thông báo họp khoa (15/9/2016) 12/09/2016

Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

Khoa Tài chính công

 

Thông báo

 

Khoa TCC trân trọng thông báo:

- Họp khoa

- Họp chi bộ

Thời gian:  09g00 ngày 15 tháng 09 năm 2016 (Thứ 5)

Địa điểm: VPK

Thành phần: Toàn thể giảng viên khoa TCC

Trân trọng!

Trưởng khoa Tài chính công

 

 

PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài

 

 

Thông tin liên hệ:

Văn phòng khoa TCC

Phòng B223, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10

Điện thoại: (08)3 8563784 (Cô Nhàn)

Email: synhan@ueh.edu.vn