Phổ biến thông tin thực tập tốt nghiệp Khóa 44 – ĐHCQ, năm 2021 09/07/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Khoa Tài chính Công sẽ tổ chức các buổi phổ biến trực tuyến thông tin thực tập tốt nghiệp Khóa 44 cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Hải quan – Ngoại thương, chuyên ngành Tài chính công, chuyên ngành Quản lý thuế và chuyên ngành Thuế trong kinh doanh.
 
Buổi phổ biến sẽ được tổ chức trực tuyến thông qua đường link đã được gửi qua email UEH của các bạn SV.
 
Khoa mong các bạn SV tham gia đầy đủ và đúng giờ để nắm được các thông tin cần thiết nhất cho kỳ thực tập tốt nghiệp Khóa 44.
 
🌻🌻🌻🌻