Phổ biến Kế hoạch học phần Thực tập - Tốt nghiệp ĐHCQ Khoa Tài chính công 14/07/2022

Khoa Tài chính công chuyển thông tin Kế hoạch học phần Thực tập - Tốt nghiệp ĐHCQ Khoa Tài chính công 2022 đến Sinh viên.

Link file: https://drive.google.com/file/d/1uCLrZO9yKg6piWYS3umUXw7I2n7E0uS6/view?usp=sharing

Link ĐĂNG KÝ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 2022, các bạn sinh viên lưu ý: Thông tin chỉ được đăng ký 1 lần, vì thế các bạn điền thông tin thật chính xác.

Thời gian đóng link: 16h ngày 25.07.2022

Link: https://forms.gle/zA1saPBkxDTaHgsi7

Hướng dẫn SV thao tác lấy giấy giới thiệu thực tập online:

Link file: https://drive.google.com/file/d/11h5ZPnSI8Gy17Ai46ReQ-piGqJWDWp7R/view?usp=sharing

Căn cứ thông báo số: 89 /TB-ĐHKT-QLĐT ngày 18.01.2018.V/v khuyến khích viết khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học

Thực hiện theo kế hoạch tái định vị Đại học UEH lấy việc đóng góp cho tương lai bền vững của cộng đồng & xã hội làm đích đến với giá trị định vị đầu tiên là: Người học tại UEH được định hướng để trở thành những công dân toàn cầu hành động vì sự phát triển bền vững - From UEH Learners to Empowered Global Citizens for Sustainable Development: Từ việc đào tạo người học trong nước & quốc tế có đầy đủ kỹ năng, và trình độ chuyên môn cao, Đại học UEH định hướng giáo dục người học đủ năng lực sẽ trở thành thế hệ công dân toàn cầu để hành động vì sự phát triển cuộc sống bền vững.

Nhận thấy Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước có nhiều sinh viên đạt trình độ tiếng Anh khá tốt (thông qua các chứng chỉ quốc tế). Trường thông báo khuyến khích và đồng ý để sinh viên trường thuộc các chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt được viết Khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh.

Yêu cầu: Sinh viên cần có sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn, khoa/ viện đào tạo và phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (mẫu đính kèm). Các Quy trình và thủ tục khác tuân theo quy định hiện hành của Trường.

Link file hướng dẫn và mẫu đăng ký: https://docs.google.com/document/d/1c2YLWNakOC679pW66q-z68enb0qbssZR/edit?usp=sharing&ouid=105696451571831741647&rtpof=true&sd=true