NGÀY HỘI TỐT NGHIỆP UEH - GRADUATION 2022 07/03/2022

NGÀY HỘI TỐT NGHIỆP UEH - GRADUATION 2022
Unbounded creativity. Empowered futures. Holistic values.
Ngày hội tốt nghiệp là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời mỗi người: kết thúc quá trình học tập đại học để bước sang trang mới của cuộc đời, bước vào con đường sự nghiệp với bao ước mơ, hoài bão và khát vọng cho tương lai.
Vào ngày 19 và 20/03/2022, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) sẽ tổ chức Ngày hội Tốt nghiệp - UEH Graduation Day 2022 dành cho 4.000 sinh viên hệ Đại học chính quy (ĐHCQ), Văn bằng 2 ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ; Đại học Vừa làm vừa học trong toàn bộ khuôn viên xanh, hiện đại của Cơ sở Nguyễn Tri Phương, nơi chắc chắn đã lưu lại nhiều kỷ niệm của các UEHer trong suốt thời gian học tại UEH. Đây là Ngày hội Tốt nghiệp đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức mới, không gian mới nhằm đáp ứng yêu cầu phòng dịch trong điều kiện bình thường mới nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa và tính trang trọng của một ngày hội lớn dành cho các Tân cử nhân UEH.
Xem thêm thông tin ngày hội tại: http://daotao.ueh.edu.vn/.../2022-2-23-thu-moi-tham-du...