MISA - Cơ hội việc làm mới cho sinh viên trong mùa dịch 17/08/2020

MISA - Cơ hội việc làm mới cho sinh viên trong mùa dịch

Hiện MISA vẫn đang tiếp tục mở rộng cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng thuộc các khối ngành Kinh tế như: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân Hàng,...(Không yêu cầu kinh nghiệm). Chi tiết như sau: