Lễ công bố kết quả kiểm định chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công - UEH đạt chuẩn AUN-QA 04/01/2020

Lễ công bố kết quả kiểm định chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công - UEH đạt chuẩn AUN-QA

Ngày 17/12/2019, tại Phòng A.103, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức lễ công bố chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế AUN đối với Chương trình Cử nhân Tài chính công thuộc Khoa Tài chính công.

Một số hình ảnh về buổi lễ:

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng trao chứng nhận AUN-QA cho đại diện lãnh đạo 04 Khoa: Khoa Kinh tế, Khoa Tài chính công, Khoa Tài chính, Khoa Ngân hàng

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng trao giấy khen cho các cá nhân có có nhiều đóng góp tích cực cho công tác kiểm định AUN

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công - UEH đạt chuẩn AUN-QA