Impact of characteristics of the audit committee on tax avoidance: Evidence from an emerging economy 19/07/2021

Tiếp nối chuỗi hoạt động Hội thảo khoa học định kỳ cấp khoa, ngày 16.07.2021, Khoa Tài chính công - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội thảo khoa học để chia sẻ về chủ đề nghiên cứu “Impact of characteristics of the audit committee on tax avoidance: Evidence from an emerging economy.”” do TS. Đặng Văn Cường đại diện nhóm nghiên cứu trình bày.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Khoa tổ chức buổi Hội thảo theo hình thức trực tuyến.

 

Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm xem xét tác động của các đặc điểm của ủy ban kiểm toán tại các công ty cổ phần niên yết đối với việc tránh thuế tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu của các công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn 2010–2019. Bằng cách sử dụng ước lượng FEM và SGMM cho dữ liệu bảng, kết quả thực nghiệm cho thấy các đặc điểm của ban kiểm toán có ảnh hưởng đến việc tránh thuế.

Nếu trốn thuế là một hành vi bất hợp pháp thì việc tránh thuế được coi là một hoạt động hợp pháp. Là một tổ chức vì lợi nhuận, tối đa hóa giá trị tài sản của cổ đông là một trong những tiêu chí hàng đầu của các nhà quản lý. Vì vậy, khi đối mặt với các mục tiêu về hiệu quả kinh doanh cũng như nhu cầu về vốn, việc tránh thuế là một cách không thể thiếu trong chiến lược quản lý của doanh nghiệp, thuế là một khoản chi phí.

Các nhà kinh tế cho rằng cơ chế quản trị công ty nói chung góp phần giải quyết vấn đề trong quản lý và đề xuất các cơ chế quản trị khác nhau để xây dựng một cơ chế phù hợp cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu tài chính doanh nghiệp thường chỉ xem nghĩa vụ thuế là những khiếm khuyết của thị trường ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và chính sách cổ tức, trong khi các nhà nghiên cứu tài chính công cũng không đưa ra khả năng của vấn đề đã được trình bày trong các phân tích trước đây của họ.

Dựa trên lý thuyết cơ quan, nghiên cứu này mở rộng nghiên cứu bằng cách lược khảo các nghiên cứu khác về tác động của số lượng các đặc điểm của ban kiểm soát đối với việc tránh thuế ở một nền kinh tế mới nổi như Việt Nam.

Buổi báo cáo khoa học nhận được nhiều sự quan tâm chia sẽ của các giảng viên khoa Tài chính công và khách mời về nội dung của bài nghiên cứu và những kinh nghiệm trong nghiên cứu công bố quốc tế.

Hình ảnh buổi hội thảo trực tuyến