FDI’s attractiveness: new evidence from ASEAN countries 12/10/2020

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

“FDI’s attractiveness: new evidence from ASEAN countries.”

Tiếp nối chuỗi hoạt động Hội thảo khoa học định kỳ cấp khoa, ngày 09.10.2020, tại B1 – 204 Cơ sở B, Khoa Tài chính công - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội thảo khoa học để chia sẻ về chủ đề nghiên cứu FDI’s attractiveness: new evidence from ASEAN countries  do TS. Đặng Văn Cường  đại diện nhóm nghiên cứu trình bày.

  

Có nhiều lý do khác nhau khuyến khích các công ty đa quốc gia đầu tư vào các nước khác. Đặc biệt, họ muốn thâm nhập các thị trường lớn hơn để tận dụng lợi thế của chi phí sản xuất thấp hoặc ưu tiên trong quyền khai thác tài nguyên. Ngoài ra, quy mô thị trường, độ mở thương mại, các yếu tố thể chế như tham nhũng và ổn định chính trị cũng là những yếu tố quan trọng trong thu hút FDI dòng vào.

Phát biểu tại hội thảo,  PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài – Trưởng khoa Tài chính công, chủ trì hội thảo nhận xét chung rằng để công bố quốc tế được thì nghiên cứu cần phải có điểm mới và các nhận định và kết luận cần chặt chẽ. Chủ đề thu hút FDI đã được nhiều nhà nghiên cứu thực hiện.  Trong nghiên cứu này nhóm tác giả tập trung vào khía cạnh chuyển giá có thể làm cho gánh nặng thuế không còn thành vấn đề đối với các công ty đa quốc gia khi họ quyết định đầu tư. Với kết quả chạy mô hình: tỷ trọng thuế trên GDP có tác động nhỏ không đáng kể đến thu hút FDI, nghiên cứu kết luận: Chắc chắn kỹ thuật chuyển giá giúp các cty đa quốc gia đối phó với gánh nặng thuế và thuế thực sự không phải là mối quan tâm của các công ty này. Đây là một phát hiện thú vị nhưng để thuyết phục hơn nhóm tác giả có thể chọn cách đo lường biến gánh nặng thuế của các doanh nghiệp FDI hợp lý hơn và cần có các minh chứng rằng các DN FDI đã chuyển giá.

Các giảng viên khoa Tài chính công và khách mời cũng đã có những trao đổi rất cởi mở và giá trị về nội dung chủ đề nghiên cứu, về sự thu hút của FDI và cả những kinh nghiệm công bố bài báo quốc tế. 

Hình ảnh tại hội thảo:

 

 

 

 Tin, ảnh: Khoa Tài chính công