Export quality dynamics: Multidimensional evidence of financial development 25/03/2021

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

“Export quality dynamics: Multidimensional evidence of financial development.”

 

Tiếp nối chuỗi hoạt động Hội thảo khoa học định kỳ cấp khoa, ngày 22.03.2021, tại B1 – 204 Cơ sở B, Khoa Tài chính công - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội thảo khoa học để chia sẻ về chủ đề nghiên cứu “Export quality dynamics: Multidimensional evidence of financial development” do TS. Nguyễn Phúc Cảnh đại diện nhóm nghiên cứu trình bày.

Trong những thập kỷ gần đây thương mại quốc tế, đa dạng hóa xuất khẩu đã thu hút sự chú ý của các học nghiên cứu. Mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng sản phẩm với số lượng tín dụng mà doanh nghiệp cần để đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và số lượng tín dụng mà doanh nghiệp tiếp cận được từ ngân hàng, và tập hợp các biến kiểm soát (đa dạng hóa xuất khẩu; độ mở thương mại; dòng vốn FDI; chất lượng thể chế và tích lũy vốn con người).

Bằng cách xem xét những ảnh hưởng đa chiều của phát triển tài chính đến chất lượng xuất khẩu, kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp các bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ nhân quả giữa phát triển tài chính và chất lượng xuất khẩu; tác động đa chiều của phát triển tài chính đối với chất lượng xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế vĩ mô. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng phạm vi tác động từ hai bộ phận hệ thống tài chính (các tổ chức tài chính và thị trường tài chính) và ba khía cạnh đo lường mức độ phát triển tài chính (độ sâu tài chính; khả năng tiếp cận tài chính và hiệu quả tài chính) đối với chất lượng xuất khẩu. Một điểm khác biệt nổi bật so với các nghiên cứu trước đó là nghiên cứu này xem xét một mẫu toàn cầu và tác động dài hạn.

Buổi báo cáo khoa học nhận được nhiều sự quan tâm chia sẽ của các giảng viên khoa Tài chính công và khách mời về nội dung của bài nghiên cứu và những kinh nghiệm trong nghiên cứu công bố quốc tế.

Hình ảnh tại hội thảo