CPA AUSTRALIA THỪA NHẬN CHƯƠNG TRÌNH THUẾ TRONG KINH DOANH DO KHOA TÀI CHÍNH CÔNG – TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍNH MINH ĐÀO TẠO 05/01/2021

Sau thời gian kiểm định, CPA Australia vừa thừa nhận chương trình Thuế trong kinh doanh do Khoa Tài chính công – trường ĐH Kinh Tế Tp. Hồ Chính Minh đào tạo. Điều này có nghĩa là:

  • Sinh viên tốt nghiệp chương trình Thuế trong kinh doanh sẽ trở thành Hội viên dự bị của CPA Australia;
  • Khi tham gia thi để lấy chứng chỉ CPA quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp chương trình Thuế trong kinh doanh sẽ được miễn 6/12 môn (ngay cả chương trình của New South Wales hay bất kỳ trường đại học nào trên thế giới cũng chỉ được miễn tối đa 6 môn).

Có được chứng chỉ này, sinh viên không chỉ có cơ hội việc làm cao hơn ở thị trường Việt Nam mà còn có cơ hội việc làm ở các quốc gia khác.