Các chỉ số đo lường năng lực quản trị khu vực công cấp tỉnh/thành tại Việt Nam 08/10/2021

SEMINAR KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

“Các chỉ số đo lường năng lực quản trị khu vực công cấp tỉnh/thành tại Việt Nam”

 

Khoa Tài chính công khởi động hoạt động Seminar khoa học -  nơi để các sinh viên các khóa, học viên cao học các khóa và nghiên cứu sinh có cơ hội được giao lưu, học hỏi và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học; qua đó góp phần mở rộng và phát triển mạng lưới học thuật - nghiên cứu khoa học của Khoa Tài chính công nói riêng và UEH nói chung. Seminar khoa học được tổ chức vào  ngày 25.09.2021, với hình thức trực tuyến, chủ đề nghiên cứu Các chỉ số đo lường năng lực quản trị khu vực công cấp tỉnh/thành tại Việt Nam”do  học viên Nguyễn La Diễn Nhi và học viên Vũ Phước Linh tham gia trình bày.

Trong những năm qua thì khu vực công đã và đang trong tiến trình cải cách, hoàn thiện nhằm nâng cao vị thế, vai trò của mình trong việc thúc đẩy, phát triển kinh tế xã hội.  Và để đánh giá mức độ hiệu quả quản trị công đã có rất nhiều bộ chỉ số ra đời trong đó có 3 bộ chỉ số đại diện cho sự đánh giá của 3 chủ thể  hình thành nên các mối quan hệ kinh tế- xã hội.

Đầu tiên là bộ chỉ số Par Index – chỉ số cải cách hành chính đây là đánh giá của chính các các bộ công chức trong cơ quan nhà nước. Tiếp đến là Bộ chỉ số PCI_ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đây là bộ chỉ số đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp đối với năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền địa phương. Và thứ ba là bộ chỉ số Papi – chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam , đây là bộ chỉ số đại diện cho tiếng nói người dân đi đôi với chất lượng phục vụ của chính quyền các cấp.

Phân tích về bộ 3 chỉ số PCI, Papi và Par Index của 3 tỉnh đặc trưng: Kiên Giang, Quảng Ninh và Tp. Hồ Chí Minh thì cũng phần nào lý giải được nghịch lý việc sự phát triển về GDP, sự thuận lợi về vị trí chiến lược kinh tế lại không đi đôi với sự gia tăng các chỉ số này. Mặc dù nguyên nhân có cả các yếu tố khách quan nhưng chủ yếu vẫn là do yếu tố chủ quan từ phía nhà lãnh đạo các cấp. Vì vậy việc cải cách bộ máy, thái độ và tính chuyên nghiệp trong hệ thống là vấn đề mà chúng ta cần nhìn nhận và cải thiện trong thời gian tới nếu muốn gia tăng các chỉ số này.

Để lý giải thêm cho nghịch lý GDP cao, điều kiện địa lý thuận lợi lại không có giá trị chỉ số cao. 2 học viên giới thiệu sơ lược qua về một số nghiên cứu liên quan đến 3 chỉ số PCI, Papi và Par index. Bài đăng của thầy Sử Đình Thành và thầy Nguyễn Phúc Cảnh trên Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2021 “Local government capacity and total factor productivity growth: evidence from an Asian emerging economy”; Đề tài tiếp theo là “Phân tích môi trường đầu tư tỉnh Thái Nguyên từ góc độ cải cách thủ tục hành chính’’ của Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên vào năm 2020;Cuối cùng bài viết “The impacts of economic growth and governance on migration: Evidence from Vietnam” của Giang Thành Long và cộng sự trên Tạp chí Nghiên cứu Phát triển Châu Âu vào năm 2020.

 

Buổi trình bày đón nhận sự góp ý tích cực từ nhiều giảng viên và các giảng viên cũng như NCS tham gia rất vui và hy vọng buổi seminar Khoa học giữa người học, học viên và NCS như thế này có thể tiếp tục đều đặn trong tương lai