BƯỚC THAY ĐỔI NGHỀ NGHIỆP Ở TẦM CAO MỚI 18/11/2020

BƯỚC THAY ĐỔI NGHỀ NGHIỆP Ở TẦM CAO MỚI

  • Bạn muốn trở thành nhà quản lý hoặc chuyên viên cao cấp ở các đơn vị khu vực công?

  • Bạn muốn tham gia vào các dự án hợp tác công tư, các công ty tư vấn thuế?

  • Bạn muốn doanh nghiệp của mình có những phản ứng phù hợp trước các chính sách Chính phủ và Chính quyền địa phương mới ban hành?

ĐĂNG KÝ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TÀI CHÍNH CÔNG UEH 2020
THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: 18/7 – 28/8/2020.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hotline: 0909282358
Điện thoại: (028) 38.235.277 – ext 16, 18, 21, 23, 24, 25
Địa điểm: Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3

  • Giờ học phù hợp với các học viên đang làm các công việc theo giờ hành chính