Cựu sinh viên Khoa tài chính công

Thư mời tham dự Buổi Họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Thư mời tham dự Buổi Họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMKHOA TÀI CHÍNH CÔNGTHƯ MỜI HỌP MẶTKính gửi: Quý thầy cô là cán bộ, giảng viên cùng các anh chị sinh viên đại học, học viên sau đại học qua...

Thư mời tham dự Buổi Họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Thư mời tham dự Buổi Họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMKHOA TÀI CHÍNH CÔNGTHƯ MỜI HỌP MẶTKính gửi: Quý thầy cô là cán bộ, giảng viên cùng các anh chị sinh viên đại học, học viên sau đại học qua... chi tiết