Liên hệ Khoa tài chính công

Khoa tài chính công

Trường đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

  • 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, Tp.HCM
  • Tel: 84.28.35265836 - 84.28.35265837
  • Email: spf@ueh.edu.vn
  • Website: spf.ueh.edu.vn

Thời gian làm việc

  • Thứ 2 - Thứ 6:
  • - Sáng: 8g00 đến 11g30
  • - Chiều: 13g30 đến 16g30
  • Thứ 7, Chủ nhật: Nghĩ