Alumni

THANK YOU - MEETING OF SOPF MEMBERS TO CELEBRATE THE 40TH ANNIVERSARY OF THE SCHOOL

THANK YOU - MEETING OF SOPF MEMBERS TO CELEBRATE THE 40TH ANNIVERSARY OF THE SCHOOL

MEETING OF SOPF MEMBERS TO CELEBRATE THE 40TH ANNIVERSARY OF THE SCHOOL TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMKHOA TÀI CHÍNH CÔNG  THƯ CẢM ƠNKính gửi:Quý Thầy/ Cô hưu trí;Các đơn vị đối tác; Các đơn...

THANK YOU - MEETING OF SOPF MEMBERS TO CELEBRATE THE 40TH ANNIVERSARY OF THE SCHOOL

THANK YOU - MEETING OF SOPF MEMBERS TO CELEBRATE THE 40TH ANNIVERSARY OF THE SCHOOL

MEETING OF SOPF MEMBERS TO CELEBRATE THE 40TH ANNIVERSARY OF THE SCHOOL TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMKHOA TÀI CHÍNH CÔNG  THƯ CẢM ƠNKính gửi:Quý Thầy/ Cô hưu trí;Các đơn vị đối tác; Các đơn... chi tiết
MEETING OF SOPF MEMBERS TO CELEBRATE THE 40TH ANNIVERSARY OF THE SCHOOL

MEETING OF SOPF MEMBERS TO CELEBRATE THE 40TH ANNIVERSARY OF THE SCHOOL

MEETING OF SOPF MEMBERS TO CELEBRATE THE 40TH ANNIVERSARY OF THE SCHOOL BUỔI HỌP MẶT KHOA TÀI CHÍNH CÔNG NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬPSáng ngày 22/10/2016, Khoa Tài chính công –... chi tiết
INVITATION TO ATTEND THE MEETING TO CELEBRATE THE 40TH ANNIVERSARY OF THE SCHOOL.

INVITATION TO ATTEND THE MEETING TO CELEBRATE THE 40TH ANNIVERSARY OF THE SCHOOL.

INVITATION TO ATTEND THE MEETING TO CELEBRATE THE 40TH ANNIVERSARY OF THE SCHOOL.TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMKHOA TÀI CHÍNH CÔNGTHƯ MỜI HỌP MẶTKính gửi: Quý thầy cô là cán bộ, giảng viên cùng... chi tiết